උඩුකය නිරුවතින් ස්නානය කිරීමට ස්පාඤ්ඤයේ කාන්තාවන්ට අවසර

ස්පාඤ්ඤයේ බාර්සිලෝනා හී ගම්මානයේ කාන්තාවන්ට උඩුකය නිරුවතින් ස්නානය කිරීමේ අවසරය ලබා ගැනීම සදහා පැවැත්වූ ජන්ද විමසීමකින් එම මතය ජයග්‍රහණය කර තිබෙනවා.
ඒ සියයට 61 ක කාන්තාවන් පිරිසක් ඊට පක්ෂව ජන්දය භාවිතා කිරීම හේතුවෙන්.
මේ සදහා ජන්ද විමසීමට එක්වූ කාන්තාවන්ගෙන් සියයට 39 ක් විරෝධය පල කර තිබුණා.
එම ගම්මානයේ කාන්තාවන් දෙදනකු උඩුකය නිරුවතින් දිය නාමින් සිටියදී පොලිස් නිලධාරීන් පිරිසක් පැමිණ ඇදුම් ඇගලා දිය නාන ලෙස බලපෑම් කිරීමට එරෙහිව එම ගම්මානයේ කාන්තාවන් මෙම ජන්ද විමසීම අපේක්ෂා කර තිබුණා.
ඒ අනුව කාන්තා අයිතිවාසිකම් මුල් කර ගනිමින් මෙම ජන්ද විමසීම පැවැත්වුණු අතර එහිදී ජන්දය භාවිතා කළ කාන්තාවන් ගණන 379 ක්.
ඒ අනුව නගරයේ වයස අවුරුදු 16 ට වැඩි කාන්තාවන්ට උඩු කය නිරුවතින් දිය නෑමේ අයිතිය නීතිගත කරන බවයි එම නගර පරිපාලනය පවසන්නේ.
මෙය කාන්තාවන් ලබාගත් ජයග්‍රහණයක් ලෙස මත විමසූමට පක්ෂ පාර්ශවයන් අදහස් පල කර තිබෙනවා. Website for vote on topless bathing

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *