උතුරු කොරියානු කාන්තාවන්ගේ ඇත්ත කතාව

උතුරු කොරියාව සැලකෙන්නේ ලෝකය හුදෙකලා කළ රාජ්‍යයක් ලෙසයි. එරට අභ්‍යන්තර තොරතුරු පවා ලෝකය වෙත ගලා ඒම බොහෝ සීමාවී තිඛෙනවා. මේ ඒ අයුරින් ලොවින් සැගවුණු උතුරු කොරියානු කාන්තාවන් පිළිබදයි.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *