උතුරු කොරියානු නායකයාගේ නැගනිය දකුණු කොරියාවට

උතුරු කොරියානු නායක කිම් ජොන් අන්ගේ සොයුරිය වන කිම් යෝ ජොන් දකුනු කොරියාවට පැමිණීමට නියමිතව තිබෙනවා. ඒ දකුණු කොරියාවේදී ආරම්භවීමට නියමිත ශීත සෲතු ඔලිම්පික් තරගාවලියට එක්වන උතුරු කොරියානු කණ්ඩායම සමගයි. ඒ අනුව දශක ගණනාවකට පසු උතුරු කොරියානු දේශසීමාවෙන් පිටතට එරට පාලක පවුලේ සාමාජිකයකු ගමන් කරන පළමු අවස්ථාවද මෙයයි.කිම් යෝ ජොන් උතුරු කොරියානු පාලක පක්ෂයේ ප්‍රධාන තනතුරක්ද දරමින් සිටිනවා. ඇය සැලකෙන්නේ උතුරු කොරියාවේ බලවත්ම කාන්තාවන් කිහිපදෙනා අතරින් තැනැත්තියක ලෙසයි.