උතුරු කොරියාවෙන් අයිස් න්‍යෂ්ඨික මිසයිලයක්

උතුරු කොරියාවේ පියොන්ග් යැන්ග් හී පැවැත්වෙන අයිස් උත්සවයේදී එරට සතු නවීනතම අවිය වන අයි සී බී එම් න්‍යෂ්ඨික මිසයිලයේ අයිස් මූර්තියක් නිර්මාණය කර තිබෙනවා.
රට සතු බලය පෙන්වීම සදහා මෙම නිර්මාණය සිදුකළ බවයි උතුරු කොරියානු අයිස් උත්සවයේදී එම නිර්මාණය සිදුකළ කණ්ඩායම් පවසන්නේ.
මෙම අයිස් උත්සවයේදී වැඩිම පිරිසකගේ අවධානයට ලක්වූ නිර්මාණය වන්නේද මෙම මිසයිලයේ මූර්තියයි.