උමා ඔය නිසා සිදුණු ලිං 200ක් යළි පිරිලා

උමා ඔය ව්‍යාපෘතිය නිසා බලපෑමට ලක්‌ව සිඳී ගිය බණ්‌ඩාරවෙල ප්‍රදේශයේ ළිං දෙසීයක්‌ පමණ නැවත සාමාන්‍ය තත්ත්වයට පත්ව තිඛෙනවා.
ධීවර හා ජලජ සම්පත් අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා සදහන් කළේ උමා ඔය ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රධාන උමඟට කාන්දුවන ජල ප්‍රමාණය මේ වන විට අඩුවීම සමග මෙම සුබවාදී තත්ත්වය හටගෙන ඇති බවයි.
ව්‍යාපෘති ඉංජිනේරුවන් සහ ඇමැතිවරයා අතර පැවැති සාකච්ඡාවකදී මේ බව හෙළිව තිබුණා. ඉදිරියේදී මෙම ව්‍යාපෘතියෙන් එල්ලවූ අහිතකර තත්ත්වයන් පහවයා හැකි බවටයි එහිදී අදහස් පලව ඇත්තේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *