උරුගුවේ පැරදවූ ප්‍රංශය සුපිරි 4ට එයි

ලෝක කුසලාන පාපන්දු තරගාවලියේ සුපිරි 8 වටයේ පළමු තරගයෙන් ජය වාර්තා කරමින් අවසන් කණ්ඩායම් 4 අතරට එක්වීමට ප්‍රංශය සමත්වුණා.
ඒ ප්‍රබල උරුගුවේ පිල ගෝල 2 ට 0 ක් ලෙස පරාජය කරමින්.
තරගයේ 40 වන හා 61 වන මිනිත්තුවලදීයි ප්‍රංශය ගෝල වාර්තා කළේ.