ඌවේ මහ ඇමති චාමරට සිතාසි

Banner

බදුල්ල දෙමළ බාලිකා විද්‍යාලයේ විදුහල්පතිනිය දණ ගැස්සවීම පිළිබද සාක්ෂි විභාගයක් සදහා ඌව පළාත් ප්‍ර‍ධාන අමාත්‍යා චාමර සම්පත් දසනායක මහතා පෙබරවාරි 1 දින පෙ.ව. 9.30 ට මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාවට කැදවා ඇත.   ලංකා ඉතිහාසයේ  පළාත් ප්‍ර‍ධාන අමාත්‍යවරයෙකු හෝ කැබිනට් අමාත්‍යවරයෙකු මානව හිමිකම් පැමිණිල්ලක් සදහා කොමිෂන් සභාව වෙත නමින් කැදවා ඇත්තේ ඉතිහාසයේ පළමු වතාවටය.

කොමිෂන් සභාව සතු බලය යටතේ  කොමිෂන් සභාව විසින්ම මෙහෙයවන විමර්ශනයක් ලෙස ඇරඹි ඌව පළාත් ප්‍ර‍ධාන අමාත්‍ය චාමර සම්පත් දසනායකට එරෙහි පැමිණිලි විභාගයට ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කේන්ද්‍රයේ විධායක අධ්‍යක්ෂ කීර්ති තෙන්නකෝන් සහ ලංකා ගුරු සංගමයේ සභාපති ජෝෂප් ස්ටාලිං මහතා පැමිණිලිකරුවන් ලෙස ඉදිරිපත් වි ඇත. HRC/SUO/MOTU/09/18   ,   HRC/235/236/18, සහ  HRC/235/18 යන පැමිණිලි මත ඉහත කැදවීම සිදුකර ඇත.

ජන. 25 දින පැවති සාක්ෂි විමසීමේ දී ඌව පළාත් අධ්‍යාපන ලේකම් සන්ධ්‍යා අඹන්වල, කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ හා ඌව පළාත් සභාවේ මාධ්‍ය ඒකකයේ සේවකයින් පත්මසිරි  හා අමිල යන අය ගේ සාක්ෂි සටහන් කර ගනු ලැබීය.

Banner