එංගලන්තය සුපිරි 4ට එයි / ස්වීඩනය පරදී

ලෝක කුසලාන පාපන්දු තරගාවලියේ සුපිරි 4 වටයට සුදුසුකම් ලබා ගැනීමට එංගලන්තය අද සමත්වුණා.
ඒ ස්වීඩනය ගෝල 2 ට 0ක් ලෙස පරාජය කරමින්.
තරගයේ 30 වන හා 58 වන මිනිත්තුවලදීයි එංගලන්තය ගෝල වාර්තා කළේ.
මේ අනුව මෙවර ලෝක කුසලානයට වඩාත් ආසන්නවී සිටින කණ්ඩායම ලෙසයි එංගලන්තය මේ වන විට නම් කරනු ලබන්නේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *