එංගලන්තය සුපිරි 8 වටයට – කොලොම්බියාව ගෙදර යයි

ලෝක කුසලාන පාපන්දු තරගාවලියේ සුපිරි 8 වටයට සුදුසුකම් ලබා ගැනීමට එංගලන්තය සමත්වුණා.
ඒ කොලොම්බියාව සමග තරගය ගෝල 1 ට 1ක් ලෙස සම තත්ත්වයෙන් අවසන්වීමෙන් පසු දඩුවම් පහර 4 ට 3ක් ලෙස තරගය ජය ගනිමින්. මෙය වසර 12 කට පසු එංගලන්තය ලෝක කුසලාන පාපන්දු තරගාවලියක අවසන් 8 කණ්ඩායමට ඇතුලත්වූ මුල්ම අවස්ථාවයි.
තරගයේ 57 වන මිනිත්තුවේදී එංගලන්තය පලමු ගෝලය වාර්තා කළ අතර කොලොම්බියාව එය සමකළේ 90 වන මිනිත්තුවේදීයි..