එක් පුද්ගලයකු පමණක් වෙසෙන ලංකාවේ හුදෙකලාම ගම්මානය

එක් මිනිසකු පමණක් වාසය කරන අතිශය හුදෙකලා ගම්මානයක් අප රට තුල ඇති බවක් ඔබ මෙතෙක් දැන සිටියාද ? එය විය නොහැක්කක් ලෙස සිතුනද ඔබ සිතිය හැකි වුවද එය සැබෑ සිදුවීමක් වනවා. මෙම අපූරු ගම්මානය පිහිටා ඇත්තේ මහනුවර හා මාතලේ දිස්ත්‍රික්කවල සීමාව තුලයි. මේ එහි වෙසෙන හුදෙකලා මිනිසාගේ කතාවයි.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *