එම් එච් 370 අබිරහසේ සැගවුණු කතා

එම් එච්ච් 370 යානය අතුරුදන්වීම අදටද හෙළි නොවූ අබිරහසක් වනවා.එම අබිරහස පිළිබද විවිධ මතවාද 16ක් මේ දක්වා එළිදක්වා ඇති බවක් ඔබ මෙතෙක් දැන සිටියාද ?

මේ යානයට සිදුවූ දේ හෙළිකරන එම මතවාදයන් පිළිබදයි.

 


Lankaanews දවසේ වීඩියෝව 2018.05.21