ඒකාබද්ධ – ශ්‍රීලනිප සාකච්ජා ඉවරයි / ශ්‍රීලනිපය තනිවම ජන්දයට

ඉදිරි පළාත් පාලන මැතිවරණය සදහා නිදහස් පක්ෂය තනිව තරග කිරීමට තීරණය කළ බව ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන ඇමැති, මහවැලි රාජ්‍ය ඇමැති හා එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ මහලේකම් මහින්ද අමරවීර මහතා පවසනවා.
ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය හා ඒකාබද්ධ විපක්ෂය අතර කළ සාකච්ඡා ඵල රහිත බැවින් තම පක්ෂය ලබන සතියේ දී සියලුම පළාත්පාලන ආයතන සඳහා නාමයෝජනා ලබාදීමට තීරණය කළ බවයි අමාත්‍යවරයා කියා සිටියේ.
ඒකාබද්ධ විපක්ෂය තමන් පිළිබඳ අධි තක‍්සේරුවෙන් දවල් හීන දකිමින් පසුවන බවත් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට අවශ්‍ය වූයේ පක්ෂය සුරකිමින් පළාත් පාලන මැතිවරණයේදී විජග්‍රහණයක් ලබා ගැනීමට බවත් අමරවීර මහතා සදහන් කළා.
සාකච්ඡා සඳහා ඒකාබද්ධ විපක්ෂයෙන් නම් කර තිබෙන නියෝජිතයන් එවැනි සාකච්ඡාවක් සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා සුදුසු කණ්ඩායමක් නොවන බවයි ඔහු කියා සිටියේ.
ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ආණ්ඩු කරන්නේ තමන්ගේම වැඩපිළිවෙළක් හා අදහස් අනුව බවත් එජාපය සමඟ එක්ව ආණ්ඩු කිරීමට තවමත් කිසිදු ගැටලුවක් නැති බවත් අමාත්‍යවරයා අවධාරණය කළා.