ඔබ දුප්පත්ද පෝසත්ද? ෆේස් බුක් කියන්න සූදානමින්

ෆේස් බුක් සමාජ ජාලය නව අත්හදා බැලීම් කිහිපයකට සූදානම් වනවා. එහි එක් මෙහෙයුමක් වන්නේ ෆේස් බුක් භාවිතා කරන තැනැත්තාගේ ආර්ථික මට්ටම ඔහුගේ නාමය ඉදිරියෙන් දැක්වීමයි. ඒ අනුව යම් ෆේස් බුක් පරිශීලකයකු අඩු ආදායම්ලාභියකුද මැදි ආදායම් ලාභියකුද යන්න හා ඉහල ආදායම් ලබන්නකුද යන්න ගිණුමේ නාමය සමග ස්වයංක්‍රීයව සටහන්වීමට නියමිතයි. මේ සදහා ෆේස් බුක් සාමාජිකයින්ගේ පුද්ගලික දත්ත සලකා බැලීමටයි ෆේස් බුක් සමාගම තීරණය කර ඇත්තේ.මෙහිදී ෆේස් බුක් දැන්වීම් පල කරන්නන් සදහා අයකරන ගාස්තුද මෙම ආදායම් මට්ටම් අනුව වෙනස්වනු ඇති.ඒ අනුව අඩු ආදායම් ලාභීන්ගෙන් අඩු ගාස්තු අය කරන බව එම සමාගම නිවේදනය කර තිබෙනවා.