කටුනායකට එන ගුවන් මගීන්ට විශේෂ ඉල්ලීමක්

ශ්‍රී ලන්කන් ගුවන් සේවය භාවිතා කරන ගුවන් මගීන්ට ගුවන් ගමනට පැය 3කට පෙර කටුනායක ගුවන් තොටුපල වෙත පැමිණෙන්නැයි එම ගුවන් සමාගම ඉල්ලීමක් කරනවා.
ඒ ආගමන විගමන නිලධාරීන්ගේ වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගය හේතුවෙන්.
ගුවන් ගමන්වල ප්‍රමාදයන් මතුවීම හා මගීන්ට බාධා සිදුවීම වැලැක්වීමේ අරමුණින් මෙම ඉල්ලීම සිදුකරන බවයි ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගම නිවේදනය කරන්නේ.