කඩා වැටුණු ඉන්දුනීසියානු යානයේ සුන්බුන් හමුවෙයි

ජාවා දූපත අසළ මුහුදට කඩා වැටුණු ඉන්දුනීසියානු ලයන් එයාර් ගුවන් යානයේ සුන්බුන් හමුව තිබෙනවා.
ඒ ජාවා දූපත් ආසන්නයෙන් වූ කිලෝමීටර 2ක ගැඹුරු මුහුදු කලාපය තුල තිබියදීයි.
මෙම සුන්බුන් අතරට යානයේ කොටස් කිහිපයක් හා මගීන්ගේ ජංගම දුරකථනද වන බව සදහන්.
කෙසේ වෙතත් යානය මුහුදු මට්ටමේ සිට මීටර 40ක පමණ ගැඹුරකට ඇද වැටෙන්නට ඇති බවට විශ්වාස කෙරෙනවා.
අනතුරට ලක්වන අවස්ථාවේ කාර්ය මණ්ඩලයද ඇතුලුව 188 දෙනකු එහි ගමන් කළ අතර ඊට කාර්ය මණ්ඩලයේ 7 දෙනකුද ඇතුලත්.
අද උදෑසන ජකර්තා නුවරින් පිටත් වූ  ජේ ටී 610 ගුවන් යානය ගමන් ආරම්භ කර මිනිත්තු 13 ක් ගතවූ පසු මෙලෙස කඩා වැටී තිබුණා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *