කරන්දෙණිය උප සභාපති මැරූ පාතාල සැකකරු අල්ලයි

කරන්දෙණිය ප්‍රාදේශීය සභාවේ උප සභාපතිවරයා ඝාතනය කිරීමට සම්බන්ධ ප්‍රධාන සැකකරු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.
ඒ කහව වේරගොඩ ප්‍රදේශයේදීයි.
සැකකරු පාතාල නායකයකු වන කොස්ගොඩ සුජීගේ ප්‍රධාන ගෝලයකු බවයි පොලිසිය සදහන් කරන්නේ.