කළම්බු මැරතන් තරගය ලබන මස හත්වනදා

18 වන එල් එස් ආර් කළම්බු මැරතන් තරගය ලබන මස හත්වනදා කොළඹ බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලාව අසලින් ආරම්භ කිරීමට නියමිතයි. එල් එස් ආර් කලම්බු මැරතන් ප්‍රධාන තරගය කිලෝමීටර් 42 කින් යුක්තයි. මෙවර තරගාවලියේදී උප ඉසව් 8 ක් ද පැවැත්වීමට නියමිතයි. ජාත්‍යන්තර මලල ක්‍රීඩා සංගමයේ මැරතන් සහ දිගුදුර ධාවන තරග යටතේ ලියාපදිංචිව ඇති එකම ශ්‍රී ලාංකික මැරතන් තරගය මෙයයි.

මෙවර තරගාවලියට තරගකරුවන් දසදහසකට ආසන්න පිරිසක් එක්වනු ඇතැයි සංවිධායකයින් බලාපොරොත්තු වනවා. මීගමුව වෙරළ තීරයෙන් අවසන්වීමට නියමිත තරගාවලියට රුපියල් මිලියන 25 ක මුදලක් වැයවනු ඇතැයි ඇස්තමේන්තු කර තිබෙනවා.