කළු ගගේ ජල මට්ටම ඉහළ යාමේ අවධානමක්

කළු ගඟේ ජල මට්ටම අද රාත්‍රිය වන විට යළිත් ඉහළ යාමේ අවධානමක් අැතැයි වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව දැනුම් දෙනවා.

මේ හේතුවෙන් කළු ගඟ අවට ජනතාව දැඩි අවධානයෙන් පසුවිය යුතු බවයි දෙපාර්තමේන්තුව පවසන්නේ.

කලුතර / දොඩන්ගොඩ/ මිල්ලනිය / හොරණ/බුලත්සිංහල/ ඉංගිරිය/කුරුවිට හා රත්නපුර කළු ගග ආසන්නයේ ජීවත්වන ජනතාවට ආරක්ෂිත ස්ථානවෙත යාමට සූදානම් වන්නැයි මේ වන විටත් උපදෙස් නිකුත් කර තිබෙනවා.