කැටොලිනාව වෙනම රටක් ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කරලා

ස්පාඤ්ඤයේ කැටලොනියා කලාපය වෙනම රාජ්‍යයක් ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කර තිඛෙනවා.
ඒ කැටලොනියා ප්‍රාන්ත පාර්ලිමේන්තු විසින්.
පසුගියදා කැටලොනියා කලාපයේ ජනමත විචාරණයක්ද පැවැති අතර එහිදීත් සියයට 90 ක බහුතරයකින් එම යෝජනාව සම්මත වුණා.
කෙසේ වෙතත් ස්පාඤ්ඤ රජය අවදාරණය කළේ එම යෝජනාව නීති විරෝධී බවයි.
ඒ අනුව අද කැටලොනියා පාර්ලිමේන්තුවේ පැවැති ජන්ද විමසීමකින් පසුවයි කැටලොනියා වෙනම රාජ්‍යයක් ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කෙරුණේ.
මීට එරෙහිව පියවර ගන්නා බව ස්පාඤ්ඤය අවධාරණය කරනවා.