කැබිනට් මණ්ඩල සංශෝධනය අද ?

සම්මුතිවාදී ආණ්ඩුවේ පූර්ණ අමාත්‍ය මණ්ඩල සංශෝධනය අද සිදුකිරීමට නියමිත බවට තොරතුරු වාර්තාවනවා.
ඒ විද්‍යාත්මක පදනමින් සිදුකරන ලද විෂයපථ වෙන් කිරීමකින් පසුවයි.
මෙම කැබිනට් සංශෝධනයේදී පසුගිය සමයේ අමාත්‍ය ධූර අහිමිවූ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ප්‍රබලයින් දෙදනකුටද යළි අමාත්‍ය ධූර හිමිවන බවටයි මත පලවන්නේ.
ඊට අමතරව රාජ්‍ය හා නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය ධූර කිහිපයක්ද සංශෝධනය වනු ඇති.
නිදහස් පක්ෂයේ අමාත්‍ය ධූර දැරූ 15 දෙනකු ඉවත්වීම හේතුවෙන් ඒ වෙනුවට නව අමාත්‍යවරුන්ද මේ යටතේ පත් කිරීමට නියමිතයි.


Lankaanews දවසේ වීඩියෝව 2018.05.22