කිරි පැකට් චෝදනාව ජාතිවාදය සදහායි / මුජිබර් කියයි – Audio

ජාතිවාදී ගැටුමක් නිර්මාණය කිරීමේ අරමුණෙන් ඒකාබද්ධ විපක්ෂය කිරිපිටි පැකට් සම්බන්ධ සිදු වීමකට  තමන්ගේ නම සම්බන්ධ කරගෙන තිබූ බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මුජිබර් රහුමාන් මහතා අද කියා සිටියා.ඒ සිරිකොත එක්සත් ජාතික පක්ෂ මූලස්ථානයේ පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමින්.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *