කුණාටුවකින් පසු මුහුදේ කොටසක් අතුරුදන් ?

සාමාන්‍යයෙන් මුහුදේ රළ එක්වරම ගැඹුරු මුහුදට ඇදී යන්නේ සුනාමි රළ පහරක් ඇතිවීමට පෙර බව අප සැවොම දන්නා කරුණක්.එහෙත් එසේ නොවී මුහුදේ ජලය කිලෝමීටර කිහිපයක් පසුපසට ගමන් කර නැවතුණහොත් එය විස්මයජනක වනවා. මේ එවන් දුර්ලභ අවස්ථාවක් පිළිබදයි.