කුමන්ත්‍රණ චෝදනා ලද නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිගේ වැඩ තහනම් ?

කුමන්ත්‍රණ චෝදනාවක් එල්ලවී සිටින ත්‍රස්ත විමර්ශන ඒකකයේ හිටපු අධ්‍යක්ෂ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති නාලක සිල්වා මහතාගේ වැඩ තහනම් කරන ලෙස නිතිය හා සාමය පිළිබඳ අමාත්‍යාංශය නිරිදේශ කර තිබෙනවා.

එම අමාත්‍යාංශය විසින් ජාතික පොලිස් කොමිෂමට මෙම නිර්දේශ ලබාදී ඇති අතර ඒ සම්බන්ධයෙන් පොලිස් කොමිසමේ තීරණය ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට නියමිතයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *