කූඹියෝ ටෙලිනාට්‍යයේ පිටපත් රචකයෙක් අතුරුදන්

අතිශය ජනප්‍රිය වූ කුඹීයෝ ටෙලිනාට්‍යයේ එක් පිටපත් රචකයකුවූ දමිත සාගර චන්ද්‍රසිරි මහතා අතුරුදන්ව ඇති බවට වාර්තා පලවනවා.
පසුගිය ඔක්තෝම්බර් 24 වනදා සිට ඔහු අතුරුදන්ව ඇති බවටයි සමාජ මාධ්‍ය තුල වාර්තා පලවෙමින් පවතින්නේ.