කොරියානු නායක හමුව පිළිබද ලංකාවේ ප්‍රසාදය

කොරියානු අර්ධද්වීපයේ ස්ථිර සාමයක් ඇති කර ගැනීම සදහා සාකච්ජා ආරම්භ කිරීම පිළිබදව ශ්‍රී ලංකාව ප්‍රසාදය පල කර තිබෙනවා.විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් මේ බව අවධාරණය කළා.