කොලඹට අක්‍රීය වූ විදුලි සැපයුම යථා තත්ත්වයට

අද පෙරවරුවේ සිට කොලඹ දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රදේශ රැසකට බලපා තිබූ විදුලි බිද වැටීම මේ වන විට යථා තත්ත්වයට පත් කර තිබෙනවා.
දෙහිවල ගල්කිස්ස / රත්මලාන / ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ / පන්නිපිටිය හා බත්තරමුල්ල යන කලාපවලටයි මෙම විදුලි බිද වැටීම සිදුව තිබුණේ.
බියගම විදුලි උපපොලේ සිදුවූ දෝෂයක් මේ සදහා මුල්වී තිබුණා.