කොලඹ කුලී නිවැසියන්ට කඩිනමින් නිවාස / ඇමති පාඨලී-Video

කොලඹ ජිවත්වන ස්ථිර නිවාස නොමැති ලක්‍ෂ 03 ක කුලී නිවැසියන්ට නිවාස ලබා දීමට පියවර ගන්නා බව අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක මහතා පවසනවා.
අමාත්‍යවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කළේ මුල්ලේරියාව ප්‍රදේශයේ ඉදි කළ මධ්‍යම පාන්තික ජනතාව සදහා වන නිවාස ව්‍යාපෘතිය විවෘත කිරීමේ අවස්ථාවේදී අදහස් දක්වමින්.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *