කොලඹ හැදෙන දකුණු ආසියාවේ උසම ගොඩනැගිල්ල

ශ්‍රී ලංකාව දකුණු ආසියාවේ නැගී එන රාජ්‍යයක් ලෙසයි බොහෝ ජාත්‍යන්තර විශ්ලේෂකයින් හදුන්වනු ලබන්නේ. නිවැරදි කළමනාකරණයකින් යුක්ත වන්නේ නම් වේගවත් සංවර්ධනයක් ලගා කර ගත හැකි රටක් ලෙසද ලංකාව නම් කෙරෙනවා. මේ අප දේශයේ ඉදිකෙරෙන දකුණු ආසියාවේ උසම ගොඩනැගිල්ලේ කතාවයි.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *