කෝටි 50ක ලංසුවක් ලැබුණා / රංගේ බණ්ඩාර කතානායකට දන්වයි

එක්සත් ජාතික පක්ෂය හැර යාම සදහා තමන්ට ඩොලර් මිලියන 2.8 ක (කෝටි 50කට ආසන්න) මුදලක් ගෙවීමට යම් අයකුගෙන්ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත්වූ බව මේ වන විට කතානායකවරයා සමග පැවැත්වෙන මන්ත්‍රීවරුන්ගේ සාකච්ජාව අතරතුර පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රංගේ බණ්ඩාර මහතා අනාවරණ කර තිබෙනවා.
ඒ එම සාකච්ජාව අතරතුර ඔහුට පැමිණි දුරකථන ඇමතුමක් පිළිබද අනාවරණ කරමිනුයි.
ඒ අනුව අදාළ ඇමතුම පිළිබද හෙළිකරමින් මන්ත්‍රීවරයා කතානායකවරයා ඇතුලු මන්ත්‍රීවරුන්ට සදහන් කළේ අදාළ ඉල්ලීම සිදුකළ පුද්ගලයින්ට එරෙහිව අල්ලස් කොමිසමට පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කරන බවයි.