කෝටි 90කට විදින්න හැදූ ක්‍රිකට් මූල්‍ය ලොක්කා ගෙදර යවයි

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට්‌ ආයතනයට සෝනි රූපවාහිනි ආයතනයෙන් ලැබිය යුතු ඩොලර් මිලියන 5.5 ක්‌ පෞද්ගලික ගිණුමකට බැර කිරීමට උත්සාහ කළ ක්‍රිකට්‌ මූල්‍ය ප්‍රධානියා අනිවාර්ය නිවාඩු යෑවීමට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට්‌ ආයතනය පියවර ගෙන තිඛෙනවා.

එළඹෙන එංගලන්ත – ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට්‌ තරගාවලියේ විකාශන අයිතිය වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවට ලැබිය යුතු ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 11 ක මුදලින් 50% ක්‌ පෞද්ගලික ගිණුමකට බැර කර ගැනීමට ක්‍රිකට්‌ මූල්‍ය ප්‍රධානියා කටයුතු කිරීම සම්බන්ධයෙන් අදහස් දක්වමින් ක්‍රිකට්‌ ආයතනයේ නිසි බලධාරියා වන කමල් පත්මසිරි මහතා මේ බව කියා සිටියා.

“මේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් එµaසීඅයිඩී පරීක්‌ෂණ පැවැත්වෙනවා. ඒ සඳහා මූල්‍ය ප්‍රධානියා ගනුදෙනු කළ සියලු විද්යුත් පණිවිඩ මේ වනවිට FCID යට භාරදී තිබෙනවා. මේ සිද්ධියට කවුරු හරි සම්බන්ධ නම් එය පරීක්‌ෂණවලදී ඔප්පු වෙයි. කොහොම වුණත් අදාළ පුද්ගලයාව පරීක්‌ෂණ අවසන් වනතුරු අනිවාර්ය නිවාඩු යෑවීමට කටයුතු කළා.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *