කෝප් සභාපති ධූරයෙන් හදුන්නෙත්ති ඉවතට ?

කෝප් කමිටුවේ සභාපති ධුරයෙන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සුනිල් හඳුන්නෙත්ති මහතා ඉවත් කිරීමට සාකච්ජා ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින බව අනාවරණවී තිඛෙනවා.
නව පාර්ලිමේන්තුව නව සැසි වාරය ආරම්භ වීමත් සමග සියලු කාරක සභා අහෝසි වී අලුතෙන් කාරක සභා පත් කළ යුතු අවස්ථාව එළඹෙන බැවින් එම අවස්ථාවේ කෝප් කමිටුවේ සභාපතිත්වයෙන් සුනිල් හඳුන්නෙත්ති මහතා ඉවත් කිරීමට නියමිත බවයි අනාවරණ වන්නේ.
මේ අතර තමන් එම ධූරයේ කටයුතු කිරීමට අනවශ්‍ය නම් ධුරයෙන් ඉවත්වීම ගැටලුවක් නොවන බවයි සුනිල් හඳුන්නෙත්ති මහතා ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *