කෝලිට දෝණිට අයි පී එල් වාර්තාගත මිලක්

2018 ඉන්දියන් ප්‍රිමියර් ලීග් තරගාවලියේ දී තවදුරටත් කණ්ඩායම් තුල ඒ අයුරින්ම රදවා ගන්නා ක්‍රීඩකයින් ලයිස්තුව ප්‍රකාශයට පත් කර තිබෙනවා.
ඒ අනුව විරාත් කෝලි බැංගලෝර් පිලි විසින් රදවාගෙන ඇත්තේ තරගාවලියේදී ක්‍රීඩකයකුට ලබාදෙන ඉහලම ගෙවීම සිදුකරමින්.
එය ඩොලර් මිලියන 2 යි දශම 7ක්.
මේ එසේ රදවා ගනු ලබන ක්‍රීඩකයින්ගේ ලයිස්තුවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *