ගංවතුරේ කොටුවූවන් බේරන්න ගිය පොලිස් නිලධාරියකු අතුරුදන්

මාදම්පේ ගල්මුරුව ප්‍රදේශයේදී ගංවතුරට කොටුව සිටි පිරිසක් බේරා ගැනීමට ගිය කණ්ඩායමක සිටි පොලිස් නිලධාරියකු දියේ ගිලී අතුරුදන්ව තිබෙනවා.
පොලිස් මාධ්‍ය ඒකකය ප්‍රකාශ කළේ අතුරුදන්ව සිටින පොලිස් නිලධාරියා සොයා මෙහෙයුම් ක්‍රියාත්මක බවයි.