ගල්කිස්සේ සිද්ධියට හිමිවරුන් දෙනමකගෙන් ප්‍රකාශ ගනී

ප්‍රකාශයක් ලබාදීම සඳහා අක්මීමන දයාරතන හිමි කොළඹ අපරාධ ඒකකයට පැමිණ සිටිනවා. කොළඹ අපරාධ ඒකකයේ කැඳවීමක් අනුව උන්වහන්සේ මෙසේ එම ඒකකයට පැමිණ සිටින බවයි අප වාර්තාකරු සදහන් කළේ.

ගල්කිස්ස රොහින්ග්‍යා සරණාගතයින් රඳවා සිටි ගොඩනැගිල්ල ඉදිරිපිට කළහකාරී ලෙස හැසිරීමේ සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් ප්‍රකාශයක් ලබා ගැනීම සඳහා උන්වහන්සේට මෙසේ කැඳවීමක් තිබුණි.
හා තවත් හිමිනමකට අද දිනයේදී කොලඹ අපරාධ කොට්ඨාශය හමුවේ පෙනී සිටින ලෙස දන්වා තිබුණා.
සිද්ධියට අදාළව 6 දෙනකු රක්ෂිත බන්ධනාගාරයේ පසුවනවා.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial