ග්‍රාම නිලධාරිණියක් දූෂණය කළ රත්තොට ඕ අයි සී ගේ වැඩ තහනම්

ග්‍රාම නිලධාරිණියක දූෂණය කිරීමේ චෝදනා එල්ලවී සිටින රත්තොට පොලිසියේ හිටපු ස්ථානාධිපතිවරයාගේ වැඩ තහනම් කර තිඛෙනවා. පොලිස්පතිවරයා විසින් මෙම පියවර ගෙන ඇත්තේ පොලිස් කොමිසමේ නිර්දේශ මතයි. සැකකාර පොලිස් පරීක්ෂකවරයා උඩුදුම්බර පොලිස් ස්ථානයට අනුයුක්තවයි අවසන්වරට රාජකාරි කරමින් සිටියේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *