ගාල්ල අහසේ පිපිරුණු උල්කාපාතය ඇසින් දුටු සාක්ෂි මෙන්න

දකුණු පළාතේ ස්ථාන ගණනාවකට ඊයේ රාත්‍රී අහසේ දර්ශනය වූ දීප්තිමත් උල්කාෂ්මය පිළිබද ඇසින් දුටු පුද්ගලයින් රැසක් පිළිබද වාර්තාවී තිඛෙනවා.
තත්පරයකට කිලෝමීටර් 65 පමණ වේගයකින් පොළොවට පැමිණි එම උල්කාශ්මය සියැසින් දුටු ගාල්ල වංචාවල පනාගමුවේ පදිංචි ගාල්ල මහින්ද විදුහලේ ගුරුවරයකු වන සිරිවර්ධන ගමගේ මහතා ඒ පිළිබද අදහස් පල කළේ මේ ආකාරයටයි.