ගිනි දළු දිස්වෙන විස්මිත මැණික – අග්නි මාණික්‍යය

මැණික් යනු ලොව පවතින වටිනාතම ඛනිජ ද්‍රව්‍යයක් වනවා. කෙසේ වෙතත් ඛනිජයක් ලෙස නොසලකන අති සුන්දර හා විස්මිත අග්නි මාණික්‍යය පිළිබද ඔබ මෙතෙක් අසා තිබුණාද ? මේ එම මාණික්‍යයේ කතාවයි.