ගීතා වෙනුවට පියසේන පාර්ලිමේන්තුවේ දිවුරුම් දෙයි

ද්විත්ව පුරවැසිභාවය හේතුවෙන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීධුරය අහිමිවූ හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ගිතා කුමාරසිංහ මහත්මිය වෙනුවට ගාල්ල දිස්ත්‍රිකකයේ සන්ධාන ලැයිස්තුවේ ඊළඟට වැඩිම මනාප සංඛ්‍යාවක් ලබාගෙන සිටි පියසේන ගමගේ මහතා අද පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රිවරයෙකු ලෙස දිවුරුම් දුන්නා.
ඒ අද පෙරවරුවේදී කතානායක කරු ජයසූරිය මහතා ඉදිරියේදීයි.
ඔහු පසුගිය රජයේ හිටපු ජ්‍යෙෂ්ඨ අමාත්‍යවරයෙකුද වනවා.