ගීසා පිරමීඩයේ අබිරහස් කුටියේ සිංහාසනයක්

ගීසා මහා පිරමීඩය තුල විශාල රහස් කුටියක් පවතින බව හෙළිවී ඇතැයි අප මීට පෙර ඔබ වෙත අනාවරණ කළා. කෙසේ වෙතත් එම අබිරහස් කුටියේ ඇත්තේ කවරක්දැයි අනාවරණ වී ඇති බවක් ඔබ මෙතෙක් දැන සිටියාද ? මේ ඉපැරණි ඊජීප්තු සටහනක් මගින් එම විස්මය අනාවරණ වූ ආකාරයයි.