ගුහාවක් හා රජ මාලිගයක නටඹුන් සිංහ පාදය අසලින් මතුවෙලා

සීගිරිය ලොව පුරා ප්‍රචලිතව ඇති ලාංකීය විස්මයක් වනවා. එහි සිංහ පාදයට ඉතා ආසන්නයෙන් මතුව ඇති අලිගල හා පහන්ගල මෙතෙක් සංචාරකයින් වෙනුවෙන් වෙන් නොවුණද මේ වන විට සංචාරකයින්ට එම කලාප විවෘත කිරීමටයි පියවර ගෙන ඇත්තේ. මෙහි ඇති විශේෂත්වය වන්නේ අලුතින් සොයාගත් මෙම ස්ථාන දෙක ආශ්‍රිතව රජ මාලිගාවකට අයත් බව කියන නටඹුන් හා රහතන් වහන්සේලා වැඩ සිටි බවට සාක්ෂි පැවැතීමයි. මේ ඉතිහාසය විසින් හෙළිකරන එම විස්මිත කතාවයි.