චිත්‍රපට ඛෙදා හැරීම පැවරීම තහනම් කළ නියෝගය දික්වෙයි

මෙරට සිනමාපට ඛෙදා හැරීම පුද්ගලික අංශයෙන් චිත්‍රපට සංස්ථාවට පවරා ගැනීම තාවකාලිකව අත්හිටුවමින් කොලඹ දිසා අධිකරණය පනවා තිබූ වාරණය නියෝගය ලබන 25 වනදා දක්වා යළි දීර්ඝ කර තිඛෙනවා.
ඒ පුද්ගලික සමාගම් 4ක් විසින් ගොනුකළ පෙත්සම අද යළි සලකා බැලූ අවස්ථාවේදදීයි.
අමාත්‍ය විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා මෙම තීරණය ගෙන තිබුණේ ඊට අදාළව පත්කළ කමිටුවක නිර්දේශ මතයි.
එහෙත් ඒ හරහා හානියක් සිදුවන බව පවසමින් මෙම පෙත්සම් ගොනුකර තිබුණා.
කෙසේ වෙතත් කලාකරැවන් හා සිනමාවට සම්බන්ධ පාර්ශව පවසන්නේ සිනමාපට ඛෙදා හැරීම පුද්ගලික අංශය තුල පැවතීම හේතුවෙන් විශාල හානියක් සිදුවන බවයි.