චීනය පුෂ්පා රාජපක්ෂට දුන් චෙක්පතක් රන්ජන් හෙළිකරයි

2012 වසරේදී කොලඹ වරාය දකුණු පර්යන්තයේ ඉදිකිරීම් සදහා සම්බ්නධ වූ චීන සමාගමක් විසින් හිටපු ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ මහතාගේ බිරිඳ වන පුෂ්පා රාජපක්ෂ මහත්මිය වෙත ලබාදුන් බව කියන චෙක්පතක් නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය රන්ජන් රාමනායක මහතා විසින් අනාවරණ කර තිබෙනවා.
එම චෙක්පතේ දැක්වෙන්නේ අදාළ සමාගම විසින් පුෂ්පා රාජපක්ෂ මහත්මියගේ නමින් රුපියල් එක්කෝටි අනූ හතර ලක්ෂ දස දහසක මුදලක් ගෙවා ඇති බවයි. මේ ඊට අදාළව ඉදිරිපත් කර ඇති චෙක්පතයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *