ජංගම දුරකථනයෙන් පිළිකා හැදෙන කතාවේ ඇත්ත නැත්ත

ජංගම දුරකථනය අද වන විට මිනිසාට අත්‍යාවශයම උපකරණයක් බවට පත්ව තිඛෙනවා. එහෙත් අද වන විට ඇතැම් පාර්ශව චෝදනා නගන්නේ ජංගම දුරකථන හේතුවෙන් ලොව පුරා පිළිකා රෝගය වර්ධනය වන බවයි. එහෙත් ඒ පිළිබද අමෙරිකානු පිලිකා මර්ධන ආයතනය සිදුකළ පර්යේෂණයකින් නවතම කරුණු රැසක් හෙළිකර තිඛෙනවා. මේ එම අනාවරණයයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *