ජනතා විරෝධය මැද රාජාංගනය ජල ව්‍යාපෘතිය නවතයි

රාජාංගණය පානීය ජල ව්‍යාපෘතිය තාවකාලිකව අත්හිටුවිමට තීරණය කර තිබෙනවා.

ඒ තඹුත්තේගම ප්‍රදේශයේ ඊයේ එහටගත් නොසන්සුන්කාරි තත්ත්වය හේතුවෙන්.

අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික් ලේකම් ආර්.එම් වන්නිනායක සඳහන් කළේ ඉදිරියේදී ගොවි සංවිධාන, වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තු නිලධාරින් සහ අදාළ අංශ සමඟ සාකච්ඡා කිරිමෙන් අනතුරුව ජල ව්‍යාපෘතිය යලි ආරම්භ කිරිම සම්බන්ධයෙන්  තීරණයක් ගන්නා බවයි.

2011 වසරේ අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණයකට අනුව ජාතික ජලසම්පාදන හා ජලපවහන මණ්ඩලය මගින් මගින් මෙම ජල ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කර තිබිණි.


Lankaanews දවසේ වීඩියෝව 2018.05.22