ජනපතිගේ සයිටම් විසදුමට උපකුලපතිවරුන්ගේ අනුමැතිය

සයිටම් ගැටළුව සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා විසින් ලබා දුන් තීන්දුව සඳහා රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාල උපකුලපතිවරුන්ගේ එකඟතාවය පළ කර තිඛෙනවා.
අද පැවැති සාකච්ජාවකදී මේ පිළිබද එකගතාවයකට පැමිණි බවයි මේ සම්බන්ධයෙන් නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් උපකුලපතිවරුන්ගේ කමිටුව දැනුම් දෙන්නේ.
ඒ අනුව සයිටම් ආයතනය අහෝසි කිරීම හා ඊට අදාළ ඉදිරි පියවරයන් වෙනුවෙන් උපකුලපතිවරුන් ප්‍රසාදය පල කර තිඛෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *