ජනපති අද පාර්ලිමේන්තුවට නොඑයි/ බහුතරය සෙවීමට අද ජන්දයක්

පාර්ලිමේන්තුව වාර අවසන් කිරීමෙන් පසු රැස්වන අද දිනයේදී ජනාධිපතිවරයා පාර්ලිමේන්තුවට නොපැමිණෙන බව පක්ෂ නායක රැස්වීමේදී ප්‍රකාශවී තිබෙනවා.
පාර්ලිමේන්තුව වාර අවසන් කිරීමෙන් පසු සාමාන්‍යයෙන් ජනාධිපතිවරයා පාර්ලිමේන්තුවට පැමිණීම හා උත්සවාකාරයෙන් සභාවේ කටයුතු ඇරඹීම සම්ප්‍රදායයි.
කෙසේ වෙතත් අද දිනයේදී පාර්ලිමේන්තුවේ බහුතරය සෙවීමේ ජන්ද විමසීමක් පැවැත්වෙන බවයි මුස්ලිම් කොන්ග්‍රසයේ නායක රාවුෆ් හකීම් මහතා සදහන් කළේ.

W3Schools