ජනපති අද(18) පස්වරුවේ පක්ෂ නායකයින් කැදවයි

ජනාධිපතිවරයා අද දිනයේදී ,පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන සියලු පක්ෂ නායකයින් සමග සාකච්ජාවක් පැවැත්වීමට තීරණය කර තිබෙනවා.
ඒ අනුව අද පස්වරු 5ට ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේදී මෙම සාකච්ජාව පැවැත්වීමට නියමිතයි.
මේ සදහා කතානායක කරු ජයසූරිය මහතාටද ඇරයුම් කර තිබෙනවා.