ජන්දයට අවසන් බාධාවත් අවසන් / ගැසට් පත්‍රය නිකුත් වෙයි

පළාත් පාලන ඡන්ද විමසීමට අදාළව පළාත් සභා හා පළාත් පාලන ඇමැති ෆයිසර් මුස්තාපා මහතා විසින් පසුගිය (1) දා අත්සන් තබනු ලැබු අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනය අද (11) නිකුත් කළ බව රජයේ වැඩබලන මුද්‍රණාලාධිපති ගංගානි කල්පනා ලියනගේ මහත්මිය ප්‍රකාශ කළා.

මහනගර සභා, නගර සභා සහ ප්‍රාදේශීය සභාවලට පත් කෙරෙන මහජන නියෝජිතයන් සංඛ්‍යාව මෙම ගැසට් නිවේදනයට ඇතුළත්.

ඊට අමතරව නුවරඑළිය, අඹගමුව ප්‍රාදේශීය සභා බල ප්‍රදේශවල අලුතින් පිහිටුවන ලද ප්‍රාදේශීය සභා 4ක් ඇතුළත් ගැසට් නිවේදනයද නිකුත් කරනු ලැබ තිඛෙනවා.
මේ යටතේ පලාත් පාලන මැතිවරණය සදහා දින නියම කිරීමට මැතිවරණ කොමිසමට අවස්ථාව හිමිවනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *