ජන්දය කල් යාමේ චෝදනාවට ආණ්ඩුවෙන් පිළිතුරු-Audio

පළාත් සභා මැතිවරණය පැරණි හෝ නව ක්‍රමයට පැවැත්වුවද ඒ සදහා පාර්ලිමේන්තුවේ යෝජනා කිහිපයක් සම්මත කිරීම අනිවාර්යය බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය අජිත් පී පෙරේරා මහතා පවසනවා. අමාත්‍යවරයා මේ බව කියා සිටියේ අද මැතිවරණ කොමිසමේ පැවැති සාකච්ජාවෙන් පසු මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින්.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *