ජන්දය ගන්න කුරාණය ඛෙදන්න ගිහින් හසුවෙලා

පළාත් පාලන මැතිවරණ සමයේ ඛෙදා හැරීමට ගෙනවිත් තිබූ බව කියන අල් කුරාණය පොත් 625 ක්  කල්පිටිය පොලීසිය විසින් තම භාරයට ගෙන තිඛෙනවා.

කල්පිටිය – මුදලප්පාලි ප්‍රදේශයෙන් කල්පිටිය ප්‍රදේශීය සභාවට  එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් තරඟ කරන අපේක්ෂකයෙකුගේ නිවසේ තිබියදීයි මෙම කෘති අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත්තේ.
පුත්තලම දිසා ලේකම් කාර්යාලයේ පිහිටි පොලිස් මැතිවරණ කාර්යාලයට ලද පැමිණිල්ලකට අනුවයි මෙම වැටලීම සිදුකර ඇත්තේ.
කල්පිටිය ප්‍රදේශයේ පිහිටි ඉස්ලාම් දේවස්ථාන වලට බෙදා හැරීම සඳහා මෙම  අල් කුරාණය පොත් තොගය ගෙනවිත් තිබූ බව නිවැසියන් සදහන් කර තිඛෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *